Smart Technologies

 

 

 

smart

„Smart technologies – power for your future“ je međunarodni seminar o pametnim tehnologijama sa ciljem da se domaći i strani studenti upoznaju sa najnovijim tehnologijama iz oblasti elektrotehnike i računarstva. Tokom seminara biće predstavljani najnoviji izumi iz navedenih oblasti, kao i načini njihovih upotreba, kroz interaktivna predavanja od strane eminentnih stručnjaka. Razlog organizovanja seminara je neodgovarajuća zastupljenost najnovijih tehnologija na fakultetima, što za posledicu ima da studenti nisu dovoljno upoznati sa trenutnim trendovima i inovacijama iz pomenutih oblasti. Iz ovog razloga, studenti nisu spremni da u potpunosti odgovore na zahteve koji ih čekaju u predstojećoj karijeri. Seminar ima i za cilj promovisanje kompanija iz oblasti elektrotehnike i računarstva, njihovih novih rešenja, kao i mogućnost ostvarivanja dalje saradnje između tih društveno odgovornih kompanija i naše organizacije. Pored promovisanja samih tehnologija, seminar podstiče razmenu iskustava i upoznavanje različitih kultura između domaćih i stranih učesnika. Takođe, stranim učesnicima bi bila predstavljena kulturna i nacionalna blaga regiona, putem poseta i obilazaka. Cilj seminara, pored upoznavanja sa pametnim tehnologijama, jeste da se u multikulturalnoj atmosferi, mladi ljudi iz različitih delova Evrope upoznaju sa kulturnim nasleđima niškog regiona, ali i da se kroz rad sa domaćim studentima podigne svest o načinu života u lokalnoj zajednici. Osim toga želimo da kroz posetu grada Niša predstavimo niški region kao potencijalnu turističku(festivalsku) destinaciju mladima iz inostranstva.