Smart Technologies – 2017

“Smart Technologies – Power for your future” seminar, namenjen budućim inženjerima, studentima, ali i ostalima koji su zainteresovani za moderne tehnologije.

Seminar ovog tipa je najefikasniji način za povezivanje i ostvarivanje direktnih kontakata i saradnje između kompanija i studenata u vidu prakse, stručnog usavršavanja i eventualnog zaposlenja.

Ove godine seminar će trajati šest dana, od 28. februara do 4. marta.

Teme konferencije su savremeni trendovi i inovacije u oblastima informacionih tehnologija, elektroenergetike, robotike, kao i upoznavanje sa izumima, načinom njihovog funkcionisanja, primenama i mogućnostima.

smart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *