O nama

EESTEC (Udruženje studenata elektrotehnike Evrope) je međunarodna studentska organizacija koja okuplja studente elektronskih fakulteta, odnosno fakulteta koji dodeljuju diplomu inženjera elektronike. Osnovan je u Ajnhovenu, Holandiji 1986. godine. Od 1995. sedište je prebačeno u Cirih, Švajcarska. Od 2002. sedište je vraćeno u Holandiju, ali sada u Delftu. Lokalni komitet je grana internacionalnog EESTEC-a.

Osnovni cilj EESTEC-a je da podstakne razvoj međunardonih kontakata između studenata i profesionalaca. Razmena ideja i iskustava studenata je moguća kroz radionice, razmene i druge aktivnosti. EESTEC takođe promoviše internacionalnu karijeru i mogućnosti za posao i teži da upozna studente sa privredom i obrazovnim sistemom drugih zemalja.